Categorii

Produse noi

Urmareste comanda Urgent Cargus

Regulament general pentru concursurile organizate pe pagina de Facebook a site-ului AlimenteSpeciale.ro

 

Prezentul Regulament are scopul de a prezenta regulile generale cu privire la modalitatea de participare la concursurile inițiate de catre Organizator (Flama Invest SRL) pe pagina de Facebook a site-ului alimentespeciale.ro și se adresează participanților.

Art. 1. Organizatorul concursurilor - Flama Invest SRL

Concursurile organizate pe pagina de FB https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro sunt organizate de către Flama Invest SRL, persoană juridică română, cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 168, Ap 902, Sector 4, Bucuresti, cod poștal 040042, Cod unic de inregistrare: RO15876859 Nr. Registrul comertului: J40/14893/2003.

Prezentul regulament general se aplică tuturor concursurilor organizate pe pagina de FB https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro și se completează cu prevederile speciale publicate pe pagina https://www.facebook.com/AlimenteSpeciale.ro pentru fiecare concurs în parte. Dispozițiile prezentului Regulament general sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.

Regulamentul general este disponibil pe site-ul alimentespeciale.ro/Concursuri, precum și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro

Art. 2. Locul de desfășurare a concursurilor

Concursurile sunt organizate și se desfășoară exclusiv on-line, pe pagina de Facebook a Organizatorului  https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro sau pe site alimentespeciale.ro

Art. 3. Perioada de desfășurare a concursurilor

Pentru fiecare concurs în parte, organizatorul Flama Invest SRL va comunica pe pagina https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro informațiile specifice pentru termenul de desfășurare.

Art. 4. Dreptul de participare

Pentru a putea participa la concursurile organizate de catre Flama Invest SRL pe pagina https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative: 

  • Sa aibă cont de utilizator www.facebook.com 
  • Să fi împlinit vârsta18 la data extragerii premiului;
  • Sa dea paginii FB https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro 
  • Să acceseze pagina concursului și să urmeze instrucțiunile prezentate pentru participare;

Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare și soțul/soția și rudele de gradul I si II ale acestora.

În situația în care un participant nu respectă toate condițiile pentru a se înscrie în concurs, Organizatorul își rezerva dreptul a nu îi valida înscrierea.

Extragerea câștigătorilor în cadrul concursurilor organizate pe https://www.facebook.com/ AlimenteSpeciale.ro se va face prin tragere la sorți prin intermediul random.org dintre toți participanții eligibili care s-au înscris în concurs respectând mecanismele stabilite de Organizator pentru fiecare concurs în parte și comunicate.

Câștigătorii vor fi contactați/înștiințați de către Organizator prin intermediul unei postari în care se va menționa numele acestora pe pagina https://www.facebook.com/AlimenteSpeciale.ro

Pentru a-și revendica premiul, Câștigatorul/Câștigătorii trebuie să comunice, prin mesaj privat, datele solicitate de către Organizator pentru a le putea expedia premiul.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile considerate de el neadecvate sau imagini postate pe pagina concursului, care promovează violența sau au un limbaj neadecvat, comentarii care pot afecta în orice fel participanții.

Art. 5. Descrierea premiilor

Premiile acordate în cadrul concursurilor organizate pe https://www.facebook.com/AlimenteSpeciale.ro sau pe site-ul alimentespeciale.ro constau în produse, ce vor fi individualizate și descrise în detaliu pe pagina fiecărui concurs în parte (poză, link, descriere sau orice este necesar).

Pentru fiecare concurs în parte, Organizatorul va face publice, de la început, pe pagina concursului sau prin alte postări, următoarele informații: numărul premiilor, condiții de înscriere în concurs, perioada de desfășurare a concursului, metoda de alegere a câștigătorilor, data când vor fi anunțați câștigătorii/ câștigătorul, perioada de revendicare a premiilor si alte detalii specifice, dupa caz.

Nu este posibilă înlocuirea premiilor puse în joc în cadrul acestor concursuri prin oferirea contravalorii acestora în bani si/sau in alte obiecte.

Premiile nerevendicate, rămân în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Art.6. Prelucrarea datelor personale

Prin înscrierea si participarea la concursurile inițiate de Organizator, Participanții declara in mod expres si neechivoc că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele cu caracter personal pe care le furnizează Organizatorului să fie prelucrate de acesta sau de partenerii menționați specific în Regulamentul fiecărui concurs în scopul: înregistrării în concurs, validării câștigătorilor și înmânării premiilor câștigate.

Mai multe detalii aici: https://alimentespeciale.ro/cms/5/confidentialitate 

Organizatorul, se obligă sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 7 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniilor se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

Deciziile Organizatorului privind Campaniile publicitare pe care le va desfășura în mediul online sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Art. 8. Regulamentul oficial

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările aduse Regulamentului se vor aplica participanților imediat după publicarea online.

Prezentul regulamet oficial este întocmit în conformitate cu legile din Romania.

Art. 9 Contact:

Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugăm să ne scrieți la adresa contact@alimetespeciale.ro

 

ORGANIZATOR,

Flama Invest SRL